Техническа поддръжка на сайт

Предлагаме абонаментна целогодишна техническа поддръжка за сайтове, изградени с Друпал - създадени от нас или от други разработчици. Отстраняваме технически проблеми и проблеми със сигурността, възникнали при сайтове с Друпал.

Техническата поддръжка включва управление на домейн, хостинг и сервизни услуги, които са необходими за правилно и надеждно функциониране на Вашия сайт, както и за защитата му от повреди в сървърно оборудване и мрежи, грешки при работа със сайта или атаки от злоумишлени лица.

Извършва се също така текущо обновяване на Друпал и инсталираните модули при поява на нови версии, които отстраняват софтуерни грешки (бъгове), усъвършенстват сайта или отстраняват проблеми със сигурността.

Техническата поддръжка включва също редовно текущо записване на резервни копия (backup) на файловата система и базата данни на сайта и при необходимост възстановяване на сайта от резервно копие.

Домейн

Домейн (от английски: domain - област, владение) е адресът, името на Вашия сайт в глобалната Интернет мрежа. Примерно нашият домейн е lulin.net.

Рекламна къща Люлин извършва регистрация и управление на домейн за Вашия сайт, а също така и може да поеме управлението на вече регистриран домейн. Управлението на домейна е важно за правилно функциониране на сайта, както и за неговата сигурност.

При създаване на нов сайт ние ще проверим какви свободни домейни има с желаното от Вас название, както и ще Ви дадем съвет за правилен избор на домейн - важно за рекламата на сайта и за оптимизацията му за търсачки.

Най-често използваните домейни са:

Стандартни домейни

  • .com (от Commercial), свързан с търговия и бизнес
  • .net (от Network), свързан с компютри, мрежи и интернет
  • .eu (от European), сайт от страна в Европейски съюз
  • .biz (от Business), свързан с търговия и бизнес
  • .info (от Information), информационен сайт
  • .org (от Organization) - за дружества и организации с идеална цел

Български домейни

  • .bg (от Bulgarian), сайт от България

Други национални и специални домейни

Съществуват множество други домейни, които по-рядко се ползват за български сайтове - национални домейни за други държави, континенти и географски райони, специални домейни като .agency, bar, .bio, .business, .car, .club, .coffee, .credit, .expert, .design, .legal, .tv и други.

Хостинг

Хостингът представлява управление на ресурси на уеб сървър - компютър, инсталиран със специален мрежов софтуер, постоянно свързан Интернет, където се инсталира Вашия сайт.

Рекламна къща Люлин предоставя хостинг услуги за поддържани от нас сайтове. Не предлагаме хостинг като самостоятелна услуга – когато Вие сами или трета страна разработва и поддържа сайта.

Ако ползвате Ваш собствен хостинг и домейн след сключване на договор за техническа поддръжка трябва да ни предоставите за срока на договора изключителен достъп до управлението на хостинг акаунта и домейна.

За повече информация, моля обадете се или изпратете запитване.