Графичен дизайн

Фирмени бланки

Изработка на фирмени бланки. Дигитален и офсетов печат на бланки. Фирмени бланки за Word.

Предпечатна подготовка

Дизайн и предпечатна подготовка на печатни рекламни материали, брошури и книги, графична обработка на изображения, рисуване на илюстрации, схеми и таблици, цветоотделяне и експонация.

Дизайн на лого

Проектиране и дизайн на лого, търговска марка и цялостен фирмен стил. Векторизиране на готово лого. Изработка на Ръководство за фирмен стил. Регистрация на търговска марка. Значение на термините фирмен стил, фирмена идентичност, корпоративна идентичност и корпоративен дизайн.