Предпечатна подготовка

Извършваме дизайн и предпечатна подготовка на всички видове печатни и рекламни материали, графична обработка на изображения, рисуване на илюстрации, схеми и таблици.

Услуги за графичен дизайн и предпечатна подготовка

  Графичен дизайн и предпечатна подготовка
 • Набор на текст

 • Страниране на брошури и книги

 • Сканиране и ретуширане

 • Тонална оптимизация

 • Цветова оптимизация

 • Графични ефекти

 • Векторизиране

 • Рисуване на таблици и схеми

 • Чертежи и илюстрации

 • Дизайн на книги и печатни издания

 • Дизайн на рекламни карета и банери

 • Дизайн на корици

 • Подготовка на файлове за печат

 • Цветоотделяне и експонация

За повече информация, моля обадете се или изпратете запитване.