Картони за визитки

Върнете се обратно в Цени за визитки - Екстри

Стандартни картони

 • Хроммат 300 гр
 • Хромгланц 300 гр

Ефектни и луксозни картони

 • Визитен бял ленен 250 гр
 • Визитен бял растер 250 гр
 • Стардрийм Кварц перла 285 гр
 • Комет 300 гр
 • Традишън – Бял 250 гр
 • Традишън – Pale Cream (бледожълт) 250 гр
 • Офсет 300 гр
 • Кияколор Пергамент Ейдж 250 гр
 • Costellation Snow Laser 250 гр
 • Металик бяло злато 300 гр
 • Металик ледено злато 300 гр
 • Металик супер злато 300 гр
 • Металик антично злато 300 гр
 • Ривс Линеар Ярко Бяло 250 гр
 • Ривс Линеар Бледа Сметана 250 гр
 • Рециклирана Слънчев Лъч 250 гр
 • Рециклирана Тебешир 250 гр
 • Олин гладък абсолютно бял 300 гр
 • Олин гладък крема 300 гр