Дизайн на лого

Лого и фирмен стил

Лого дизайн

Рекламна къща ЛЮЛИН проектира и създава лога (фирмен знак, фирмен надпис) и търговски марки. След като направите заявка за изработка на лого, ще Ви изпратим Анкетна карта, в която да отбележите своите предпочитания, а след това ще разработим множество варианти докато съвместно създадем оригинално и запомнящо се лого.

Разполагаме също с библиотеки клипарт и изображения, в които стартиращи фирми могат да намерят готово лого безплатно или с минимална инвестиция. Това е полезна възможност за организации, които няма да регистрират своето лого като запазен знак или търговска марка в Патентно ведомство.

Регистрация на запазен знак и търговска марка

Работим съвместно със специализирани фирми, чрез които можете да регистрирате вашето лого или търговска марка в Патентното ведомство на България или в чужбина.

Фирмен стил

Проектираме също разработка на единен фирмен стил за Вашата компания - разработка на общ дизайн за комплект от визитки, бланки, пощенски пликове, покани, папки, печати и други рекламни материали.

Фирменият стил често се нарича още фирмена идентичност, корпоративна идентичност или корпоративен дизайн и всички тези термини обозначават едно и също нещо. Ние предпочитаме термина «Фирмен стил».

Ръководство за Фирмен стил

Предлагаме също изработка на печатно или PDF ръководство за фирмен стил, с което определяте стандарти за дизайн и изработка на печатни и рекламни материали, задължителни за Вашите служители. Подобно ръководство за фирмен стил е особено нужно на големи компании с офиси в различни градове, държави или континенти.

Без такъв стандарт дизайнът на фирмените рекламни материали, отпечатването на логото и другите символи, изработвани по места от различни рекламни агенции и печатници, бързо деградира до многообразни регионални варианти.

Ръководството за фирмен стил помага на Вашите служители, отдели и представителства да изграждат и поддържат Вашият публичен образ и така развивате убедителна и разпознаваема търговска марка.

 

Примерни цени за изработка на лого и фирмен стил

Сканиране и векторизиране на готов фирмен знак или марка

5 - 30 лв.

Изработка на фирмен знак / търговска марка по идея на клиента

15 - 30 лв.

Уникален графичен дизайн на визитка

15 - 30 лв.

Уникален графичен дизайн на фирмена бланка

15 - 30 лв.

Уникален графичен дизайн на фирмен пощенски плик

15 - 30 лв.

Уникален графичен дизайн на фирмен печат

15 - 30 лв.

Уникален дизайн на комплект визитка, бланка, плик и печат

30 - 60 лв.

Уникален графичен дизайн на фирмена папка

30 - 60 лв.

Уникален дизайн на фирмен знак / търговска марка

30 - 300 лв.

 

За повече информация, моля обадете се или изпратете запитване.